Böcker

Mina fyra böcker

Gemensamt för dem alla är att de sätter den bibliska dokumentationen
i ett historiskt och naturvetenskapligt sammanhang.

Mästerdirigentens verk

Bibelns beskrivning av Guds frälsningsplan för skapelsen, med trovärdigheten verifierad genom sju KUNSKAP-områden.

Bibelkronologi

för den sista generationens kristna

Bibelns kronologi från skapelse till evighet inklusive den kanske viktigaste händelsen, Jesu återkost.

Bibeln i ett
Nötskal

Häfte med
Guds frälsningshistoria i ett vetenskapligt sammanhang.

Intelligent

skapelsetro

Biblisk skapelsetro,
Intelligent design,

Vetenskaplig evolutionskritik.