BKL

Bibelkronologi

för den sista generationens kristna

Häftet innehåller en bibelkronologi som omfattar tidssatta händelser i Guds frälsningshistoria allt från skapelsen till evigheten. Kronologin hämtar alla sina tidsuppgifter från Skriften, och den är komplett, exakt och verifierad.

En viktig händelse i kronologin är Jesu återkomst till jorden, och den kommer att äga rum 5999 år efter skapelsen. I häftet finns också en uträkning av vad detta årtal motsvarar uttryckt som år efter Kristus. Här är emellertid inte noggrannheten densamma eftersom en sådan omräkning måste innehålla åtminstone en utombiblisk tidsuppgift.

Häftet är på 40 A4-sidor och innehåller

16 grafiska illustrationer

Ladda hem häftet som pdf.

The booklet is also available in English (not in print though).