Hem

Bibelundervisning

för den sista generationens kristna

Gedigen bibelundervisning genom böcker, artiklar, videor och powerpoints.

Jag har i allt material verkligen ansträngt mig för att endast utgå från Bibelns undervisning.

Det innebär att du inte kommer att finna något enskilt samfunds lära här.

Därför, om du ärvt någon favoritlära från en viss kristen bakgrund, så blir du kanske både undrande och omskakad av det du finner.

Men jag hoppas att vi delar grunden: Det är Jesu, profeternas och apostlarnas ord i Skriften som definierar vad som är sant och falskt.

Böcker

Gemensamt för alla mina böcker är att de sätter den bibliska dokumentationen
i ett historiskt och naturvetenskapligt sammanhang.

Mästerdirigentens verk

Bibelns beskrivning av Guds frälsningsplan för skapelsen, med trovärdigheten verifierad genom sju KUNSKAP-områden.

Tajmingen av
Jesu återkomst

för den sista generationens kristna

Visar utifrån Bibeln att, varför
och hur vi kan veta när Jesus kommer tillbaka. Årtalet finns också med i häftet.

Bibeln i ett
Nötskal

Häfte med
Guds frälsningshistoria i ett vetenskapligt sammanhang.

Intelligent

skapelsetro

Biblisk skapelsetro,

Intelligent design,

Vetenskaplig evolutionskritik

inom många vetenskapsdiscipliner.

Videor

Bibelkanalen

Jag har samlat mina 

videoinspelningar på Bibelkanalen på YouTube.

Artiklar

Här har jag samlat mina artiklar inom området.

PowerPoints

Kanske har du glädje av dessa underlag i din egen undervisning?

Vill du hellre söka på ämnesområde?

Guds frälsningsplan

Bibelns frälsningsplan i ett historiskt och venskapligt perspektiv och med Jesus Kristus som centralgestalt.

Bibelkronologi &
Jesu återkomst

Världshistoriens största händelse står för dörren. Händelse-utveckling, aktörer och tajming.

Guds (st)järnkoll

Guds frälsningsplan dokumenterad på himlavalvet. OBS, inte astrologi!

Bibelmatematik

Bibeln innehåller en matematisk struktur som kan användas för att bekräfta äktheten.

Biblisk skapelsetro

Skapelsefrågan från ett bibliskt perspektiv.

Vetenskaplig evolutionskritik

Skapelsefrågan från ett vetenskapligt perspektiv.

Kosmologi

Detta område beskrivs ur både ett bibliskt och ett vetenskapligt perspektiv.

Arkeologi & Utombibliska källor

Två KUNSKAP-områden i Mästerdirigentens verk med ännu ganska lite eget material.

Eller så känner du dig inte så allvarligt sinnad just nu? Därför har jag samlat en del material som åtminstone jag tycker är ganska kul. Följ länken och låt dig roas!

Synpunkter och frågor är alltid välkomna!