Bibelkronologi & Jesu återkomst

Bibelhistoriens indelning

Bibelkronologi &

Jesu återkomst

Bibeln innehåller en kronologi som omfattar tidssatta händelser i Guds frälsningshistoria allt från skapelsen till evigheten. Kronologin hämtar alla sina uppgifter från Skriften, och den är komplett, exakt och verifierad.

En viktig händelse i kronologin är Jesu återkomst till jorden, och den kommer att inträffa år 5999 efter skapelsen. Detta årtal går att räkna om till vår kalender (uttryckt som år efter Kristus), men här blir inte noggrannheten densamma eftersom en sådan beräkning måste innehålla åtminstone en utombiblisk tidsuppgift.

Spellista (YouTube)

Bibelns kronologi

Guds precision och noggrannhet

Video

Jesus Kristus

Jesus profeterad

Video

Jesu återkomst

Dagen ingen känner???