Guds stjärnkoll

Guds (st)järnkoll

Gud har profetiskt avslöjat sin frälsningsplan genom att dokumentera den på himlavalvet! Detta skedde mycket tidigt vilket är orsaken att alla kulturer idag har i stort sett samma stjärnbilder. Likheterna mellan stjärnkonstellationerna utmed ekliptikan och bibelhistorien är slående: Det är samma händelser i samma ordning och med samma startpunkt. Till och med många detaljer i hur stjärnbilderna brukar avbildas stämmer med sina bibliska motsvarighter.

Detta är inte astrologi! Djävulen har perverterat Guds ursprungliga syfte med stjärnbilderna för sina egna illvilliga syften. Ursprungligen användes de till att beskriva frälsningsplanen för hela mänskligheten medan astrologi och horoskop försöker förutsäga framtiden för den enskilda människan